Dragerne/Talon by Julie Kagawa

DSC_1231.jpgEmber Hill og hendes tvillingebror Dante skal på ferie til Californien. Men det er ikke en helt almindelig ferie, de er nemlig to unge drager, der er blevet trænet af Talon hele deres liv. Ember og Dante ankommer til Californien i menneskeskikkelser og deres formål er at tilpasse sig menneskene som en sidste eksamen inden de skal tilbage til Talon og arbejde resten af deres liv. Garret er kun 17 år men allerede en erfaren dragejæger. Han arbejder for Sankt George ordenen og er blevet sendt til Californien for at observere og eliminere to mulige Talon agenter. Men først skal han være helt sikker på at de overhovedet er drager og snart må Garret se i øjnene, at drager ikke er som han troede da Ember vender op og ned på alt det han har lært.

Da jeg først læste bagsiden på denne bog for snart et år siden på Amazon, lagde jeg den øjeblikkeligt i kurven, men fik den aldrig købt. Jeg ved ikke hvorfor, men nu har jeg heldigvis fået chancen for at læse den. Bogen handler som sagt om de to tvillinger Ember og Dante som man følger. Jeg kunne virkelig godt lide at læse om det her bånd der imellem dem og hvordan det langsomt brydes igennem historien idet de vil nogle forskellige ting. Det var bare super godt beskrevet og jeg nød at læse om det.

Man læser på skift om Ember, som er drage og Garret som er soldat. Det syntes jeg fungerede rigtigt godt fordi, man på den måde lærer dem begge bedre at kende. Selve historien syntes jeg var ret god men der var desværre nogle steder i bogen hvor jeg ikke syntes der skete så meget og det er lidt ærgerligt. Men det bliver opvejet af slutningen. Hold nu op jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang med anden bog og til allersidst i bogen, efter historien egentligt er slut kommer der en epilog hvor der udspiller sig en scene fra Dantes synsvinkel, som gør, at jeg virkelig håber, at noget af historien i næste bog bliver skrevet fra Dantes synsvinkel, da jeg virkelig gerne vil lære ham bedre at kende!

Tak til forlaget HarperCollins Nordic for bogen

Tre ord om bogen:
Drager, action, forelskelse 

Stjerner:
4/5

-Amalie

 

English version

Ember Hill and her twin brother Dante are going on holiday to California. But it is not an ordinary holiday, they are two young dragons who have been trained by Talon their entire lives. Ember and Dante arrives to California in human forms and their purpose is to adapt to the people as a final exam before they go back to Talon and work the rest of their lives. Garret is only 17 years old but already an experienced dragon hunter. He works for the St. George and have been sent to California to observe and eliminate two possible Talon agents. But first he must be sure that they really are dragons and soon Garret has to face the fact that dragons wasn’t as he thought when Ember turns everything he has learned upside down.

When I first read the back of this book for almost a year ago on Amazon, I immediately placed it in the basket, but never purchased it. I do not know why, but now I fortunately have had a chance to read it. The book is as I said about the two twins Ember and Dante as one follows. I really like to read about this bond that are between them and how it slowly breaks through the history as they have different opinions on things. It was just super well described and I enjoyed reading about it.

One reads alternately on Ember, which is dragon and Garret as a soldier. I thought it worked really well because, in this way you get to know them better. I think that the story itself was pretty good but there unfortunately were some places in the book where the story wasn’t so exciting and it’s a shame. But the end changes it all. I can hardly wait to get started on the next book and at the very end of the book, after the story is actually over there was an epilogue which unfolds a scene from Dante’s point of view, and I really hope that some of the history in the next book is written from Dante’s point of view, because I really want to get to know him better!

Three words about the book:
Dragons, action, love

Stars:
4/5

-Amalie


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s