Rød Dronning/Red Queen by Victoria Aveyard

DSC_1158.jpg

I en verden der er styret af sølvere-med overmenneskelige kræfter- bor Mare. Hun er rød og hører derfor til i samfundets bund. Ved et tilfælde opdager både Mare og kongehuset, at hun også har overmenneskelige kræfter, selvom det burde være umuligt for en Rød. For at skjule denne umulighed og undgå rød opstand tvinger kongen Mare til at spille sit livs skuespil. Hun skal spille en adelig, fortabt datter der gifter sig med en af prinserne. Snart er Mare centrum for et spind af løgne og intriger men intet er hvad det ser ud til, for alle kan forråde alle.

Jeg havde glædet mig helt vildt meget til at læse Rød Dronning, da der har været så meget hype omkring bogen. Jeg må dog sige, at jeg blev en lille smule skuffet. Det er en god historie, men jeg syntes ikke rigtigt, at den levede op til mine forventninger. Jeg ved ikke om det var fordi, at jeg netop havde læst så meget godt om bogen, at jeg satte for store krav til den. Først er der hovedpersonen Mare. Hun kommer fra den fattige røde landsby Pæle og har det ikke nemt. Hun har en grov mund, er hurtig i replikken og er altid klar med et flabet svar. Jeg syntes ikke man så særlig meget til den bløde side af hende og det gjorde, at jeg havde en lille smule svært ved at sympatisere med hende.

Så er der den prins hun bliver tvunget til at gifte sig med som hedder Maven. Han har en storebror-Cal- som er ham der skal arve tronen. Der er et trekantsdrama mellem de tre og det kunne jeg til gengæld virkeligt godt lide at læse om. Jeg syntes det var spændende at følge med i Mares overvejelser om hvem af dem hun skulle vælge.

Selve historien synes jeg er lidt langtrukken. Det var faktisk først i den sidste fjerdedel af bogen, at jeg begyndte at syntes, at den var spændende. Der bliver lagt op til rigtigt meget i starten af bogen men det er først i slutningen at tingene begynder at udvikle sig. Men så går det til gengæld også stærkt-på den gode måde- og lige pludseligt har en af prinserne forrådt Mare og det hele bliver vendt på hovedet, hvilket jeg slet ikke havde set komme. Det er også i slutningen af bogen, at læseren får et indblik i det omfattende spind af løgne der rent faktisk er blevet skabt af kongehuset og det syntes jeg er ret godt beskrevet. Slutningen på bogen følte jeg var den mest spændende og den lægger helt klart op til en efterfølger. Så jeg syntes at det var en god bog men den havde en ret langsom start, manglede altså lidt spænding og levede generelt ikke helt op til hypen omkring den. Men når det så er sagt så har jeg altså alligevel lyst til at komme i gang med toeren for at se hvad der nu sker med Mare.

Tak til forlaget Gyldendal for bogen.

Tre ord om bogen:
Løgne, drama, oprør 

Stjerner:
3/5

xo
Amalie

 

English version- ikke rettet

In a world controlled by the Silvers with superhuman powers lives Mare. She is red and belongs in the bottom of society. By a coincidence both Mare and the royal family discovers that she also has superhuman powers, although it should be impossible for a Red. To hide this impossibility and avoid red uprising the king forces Mare to play the act of her life. She will play a noble, lost daughter who marries one of the princes. Soon Mare is center of a web of lies and intrigues but nothing is what it seems, because anyone can betray anyone.

I had looked forward to read Red Queen, since there has been so much hype about the book. However, I must say that I was a little bit disappointed. It’s a good story, but I didn’t think that it lived up to my expectations. I don’t know if it was because I had just read so many good things about the book that I put too much of it. First there is the protagonist Mare. She comes from a poor village called red stake. She has a rough mouth is quick to reply and is always ready with a flippant answer. I didn’t think that you saw much of the soft side of Mare and it meant that I was a little bit difficult to sympathize with her.

Then there is the prince she is forced to marry called Maven. He has an older brother-Cal- who is the one who will inherit the throne. There is a love triangle between the three and I really liked to read about. I thought it was exciting to follow Mares consideration of which of them she should choose.

The story itself I think is a little long-winded. It was not until the last quarter of the book, that I began to think it was exciting. I think that the book had a slow start. But then things started to be exciting and suddenly one of the princes has betrayed Mare and it all gets turned upside down, which I had not seen coming. It is also in the end of the book, the reader is given an insight into the extensive web of lies that have actually been created by the royal family and I think it’s pretty well described. The end of the book I felt was the most exciting and definitely puts up for a sequel. So I thought it was a good book but it had a rather slow start, and therefore lacked some excitement and generally did not live up to the hype surrounding it.

Three words about the book:
Lies, drama, rebellion

stars:
3/5

xo
Amalie


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s